لایسنس

لایسنس

ما برای تکمیل شدن هرچه بیشتر و عدم نیاز شما مشتریان عزیز ، تمامی لایسنس های مورد نیاز شما برای ایجاد بهترین سرویس با امکانات کامل در یک جا بصورت آنی در لسترلوک قابل ارائه کرده ایم ، تمامی لایسنس ها به قیمت کاملا منصفانه و بصورت سیستمی قابل ارائه است ، روند نصب لایسنس بصورت کاملا خودکار بوده و نیاز به تغییرات و یا نصب بصورت دستی توسط کاربر ندارد.


پلن ها
نوع لایسنس
محدودیت کاربر
زمان تحویل
هزینه راه اندازی
قیمت - ماهانه
CPANEL VPS
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
648500
قیمت - ماهانه
123500
CPANEL DEDICATED
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
1232500
قیمت - ماهانه
201500
CLOUDLINUX
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
648500
قیمت - ماهانه
201500
LITESPEED
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
648500
قیمت - ماهانه
201500
DIRECTADMIN
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
0
قیمت - ماهانه
117000
VIRTUALIZOR PANEL
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
266000
قیمت - ماهانه
182000
PLESK WEB HOST - VPS
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
0
قیمت - ماهانه
201500
PLESK WEB HOST - DEDICATED
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
0
قیمت - ماهانه
201500
LITESPEED ( LOAD BALANCER )
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
648500
قیمت - ماهانه
201500
CPNGINX
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
208000
قیمت - ماهانه
201500
LETSENCRYPT - FLEETSSL CPANEL
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
1427000
قیمت - ماهانه
0
SOLUSVM - MASTER
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
201500
قیمت - ماهانه
201500
SOLUSVM - SLAVE
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
0
قیمت - ماهانه
123500
WHMCS
نوع لایسنس
سیستمی
محدودیت کاربر
نامحدود
زمان تحویل
آنی
هزینه راه اندازی
0
قیمت - ماهانه
201500
مرکز عملیات L.L.S لسترلوک

جزئیات بیشتر

  • تمامی لایسنس با همراه با آخرین آپدیت های شرکت ارائه دهنده میباشند.
  • نصب و پیگربندی لایسنس در صورتی که سرور نیز ار لسترلوک تهیه شود بصورت رایگان توسط لسترلوک انجام میشود.
  • با سیستم لایسنس لسترلوک هیچ مشکلی با تحریم هایی که شامل ایران میباشد نخواهید داشت.
  • تمامی لایسنس ها برروی سرورهای داخل کشور قابل نصب است و محدودیتی نخواهید داشت.
061-42327071
ارسال ایمیل
خط مشی کنترل کیفی خدمات
قوانین و مقررات
اینماد
iso 10002
شاپرک